VO2maks - egen sykkel

Måling av maksimalt oksygenopptak på medbragt egen sykkel

Varighet: 45 minutter
Pris: 600

» Browse schedule.